Katedra geofyziky MFF UK
(Troja)
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
(Karlov)
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
e-mail: geo@mff.cuni.cz

AKTUÁLNĚ

Studuj Matfyz Studium geofyziky Zatížení počítačového klastru Seismologie Geodynamika Geomagnetismus Modelování oceánů a ledovců Planetologie Den otevřených dveří

STANE SE

STALO SE

STUDUJ MATFYZ / SLEDUJ MATFYZ

PRO BUDOUCÍ BAKALÁŘE

NEJEN STUDENTŮM

NEUTRINO GEOSCIENCE 2019

Neutrino Geoscience

Organizovali jsme mezinárodní konferenci Neutrino Geoscience 2019 o geoneutrinech a dalších tématech oboru částicové geofyziky. Proběhla ve dnech 21.−23. října 2019 v Praze na Novotného lávce. Na meetingu zazněl update měření geoneutrin experimenty KamLAND a Borexino, zprávy od experimentů SNO+, JUNO a Jinping i další příspěvky a diskuse na rozhraní tradičních vědních oborů. Uvítali jsme příspěvky na všechna relevantní témata, která zahrnula fyziku neutrin, detekci neutrin a analýzu dat, geofyzikální a geochemické modely zemské kůry, pláště a jádra, energetickou bilanci Země a její dynamiku a termální vývoj.

ACTIVE AND PASSIVE SEISMICS IN LATERALLY INHOMOGENEOUS MEDIA II
19th INTERNATIONAL WORKSHOP ON SEISMIC ANISOTROPY

Meeting SWLIM

Na přelomu května a června 2022 budeme pořádat workshop navazující na tradiční sérii mezinárodních konferencí SWLIM (Seismic Waves in Laterally Inhomogeneous Media), konanou již od roku 1978 v přibližně pětiletých intervalech na různých místech České republiky. Společně s workshopem bude pořádán devatenáctý ročník konference IWSA (International Workshop on Seismic Anisotropy), která se koná každé dva roky na různých místech světa. Tématem konference bude modelování seismických vln, inverze a zpracování seismických dat v laterálně nehomogenních, isotropních a anisotropních, elastických a anelastických prostředích. Bude zahrnuta asymptotická paprsková metoda, stejně jako plné řešení vlnové rovnice a další metody přímého modelování šíření vln. Dále pasivní seismika a monitorování hydraulického rozrušování hornin. Aplikace v seismickém průzkumu a monitorování rezervoárů, stejně jako v globální seismice. Konference se bude konat v Klášterním hotelu Želivského kláštera.