Katedra geofyziky MFF UK
(Troja)
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
(Karlov)
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
e-mail: geo@mff.cuni.cz

AKTUÁLNĚ

Studium geofyziky Dnešní seismogram stanice Praha Seismologie Geodynamika Geomagnetismus Modelování oceánů a ledovců Planetologie Zatížení počítačového klastru

STALO SE

SEISMICKÁ AKTUALITA

(15./16. 4.) Dvě velká zemětřesení postihla nedávno Japonsko a Ekvádor. Třebaže sdělovací prostředky s nimi již veřejnost seznámily, obracíme se na zájemce o hlubší fyzikální pochopení těchto jevů. Seismologickou informaci mohou najít na stránkách USGS (United States Geological Survey): Japonsko (magnitudo 7.0), Ekvádor (magnitudo 7.8). Protože ekvádorské zemětřesení bylo silnější, přidejme ještě informaci z evropského seismologického centra EMSC (European Mediterranean Seismological Center).

K japonskému zemětřesení lze uvést hned několik zajímavostí. Zatímco většina zemětřesení v oblasti Kjúšú souvisí se subdukcí Filipínské desky, poslední událost se stala v menší hloubce a podobných (M > 5) relativně mělkých zemětřesení (hloubka < 50 km) bylo v dané oblasti za posledních 100 let jen okolo deseti. O den dříve předcházela řada menších, nicméně velmi významných otřesů, z nichž dva největší dosáhly magnitud 6,0 a 6,2.

Zajímalo by Vás modelovat, proč se mohou podobná dvojčata nebo trojčata vyskytnout? Pokud ano, navštivte nás na Katedře geofyziky. Přijďte posedět u kávy nebo čaje, vyberte si, které zemětřesení chcete prozkoumat na záznamech našich seismických stanic, a vyberte si z bohaté nabídky našich studentských projektů. Případně si nechte ušít projekt podle svého přání!

Ještě pár slov k ekvádorskému zemětřesení. Víte, že těsně po jeho vzniku bylo převážně na základě seismických dat odhadnuto, že přinese ekonomické ztráty srovnatelné s 1 % ekvádorského HDP? Podobně seismologové odhadli, že počet obětí na životech bude mezi 100 a 1000. Podrobnosti zde. A opět vidíme, že ve hře je zde subdukce, podsunování oceánické desky pod kontinent, v případě Ekvádoru tedy desky Nazca, kde rychlost subdukce dosahuje 6 cm za rok. Uměli byste z tohoto obrázku odhadnout, pod jakým úhlem se deska zanořuje? Protože subdukce není hladký posun desek, část deskového rozhraní byla mnoho desítek let lokálně zaklesnutá, je pochopitelné, že pokud takový úsek rychle praskne, jsou ničivé účinky značné.

Podívejte se, jak takové trhliny na zlomové ploše zhruba 20 km pod zemí vypadají. Je to něco takového, jako kdyby se vám na zahrádce váš oblíbený upravený záhon rozdělil na dva a jeden vůči druhému se posunul o 4 metry. A jak ukazuje výpočet na horním obrázku, stačila by na to 1 minuta. Do výpočtů podobného druhu vás můžeme zasvětit a prostřednictvím seismických měření a modelování pak můžete přímo spolupracovat na tom, jak ve světě snížit následky podobných katastrof.

Pokud jste ale povahy klidnější, můžeme vás ujistit, že se stejnou subdukcí jsou v Jižní Americe spojena i jiná, dokonce silnější, ale mnohem méně ničivá zemětřesení. Deska Nazca totiž proniká až do hloubek přes 600 km a právě ta jsou v současné době předmětem našeho zkoumání na Katedře geofyziky. Zkuste si rozmyslet, jak může materiál praskat v hloubce 600 km, kde je teplota kolem 1000 °C a tlak přes 20 GPa. Že by to souviselo s nějakými fázovými přechody?

SEISMOGRAMY STANICE PRAHA

PRO BUDOUCÍ BAKALÁŘE

NEJEN STUDENTŮM

IUGG PRAHA 2015

IUGG

V roce 1927 hostila Praha 3. zasedání Mezinárodní unie pro geodézii a geofyziku (IUGG). Předsedou organizačního výboru byl tehdy prof. Václav Láska. Jedno z největších a nejvýznamnějších setkání odborníků pracujících v celém spektru oborů věd o Zemi se po 88 letech vrátilo do Prahy. 26. zasedání IUGG se konalo v Praze od 22. června do 2. července 2015. Více než 5000 účastníků diskutovalo o aktuálních výsledcích a problémech geodézie, geomagnetismu a aeronomie, hydrologie, meteorologie, seismologie, vulkanologie, oceánských věd, studia kryosféry i interdisciplinárních témat.