Katedra geofyziky MFF UK
(Troja)
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
(Karlov)
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
e-mail: geo@mff.cuni.cz

AKTUÁLNĚ

Studium geofyziky Dnešní seismogram stanice Praha Seismologie Geodynamika Geomagnetismus Modelování oceánů a ledovců Planetologie Zatížení počítačového klastru

STANE SE

STALO SE

PRO BUDOUCÍ BAKALÁŘE

NEJEN STUDENTŮM

NEUTRINO GEOSCIENCE 2019

Neutrino Geoscience

Organizujeme mezinárodní konferenci Neutrino Geoscience 2019 o geoneutrinech a dalších tématech oboru částicové geofyziky. Proběhne ve dnech 21.−23. října 2019 v Praze na Novotného lávce. Na meetingu očekáváme update měření geoneutrin experimenty KamLAND a Borexino, zprávy od experimentů SNO+, JUNO a Jinping i další příspěvky a diskuse na rozhraní tradičních vědních oborů. Vítáme příspěvky na všechna relevantní témata, která zahrnují fyziku neutrin, detekci neutrin a analýzu dat, geofyzikální a geochemické modely zemské kůry, pláště a jádra, energetickou bilanci Země a její dynamiku a termální vývoj.

SWARM DATA QUALITY WORKSHOP #9

Meeting Swarm DQW9

Ve dnech 16.−20. září 2019 spolupořádáme pravidelné mezinárodní setkání věnované satelitní misi Swarm Evropské kosmické agentury. Vedle přehledu aktuálního stavu mise a výhledu do budoucna, bude více než 120 účastníků prezentovat nejnovější výsledky, včetně aktuálních modelů geomagnetického pole založených na satelitních datech a aplikací pro studium a predikci kosmického počasí.