SEISMICKÝ SEMINÁŘ
/ SEMINAR ON SEISMOLOGY

Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země.

Letní semestr / Summer term 2017/18

2. 3. L. Vecsey (GFÚ AV ČR)
TimePicker − automatický software pro pikování P vln korelační metodou
9. 3. M. Bachura (GFÚ AV ČR), T. Fischer (PřF UK)
Určování útlumu seismických vln z kódy seismogramů pro západní Čechy a jihozápadní Island: praktické zkušenosti a problémy
16. 3. J. Zahradník (MFF UK)
Inverze obálek seismogramů na DC model zdroje v řídké síti a při nepřesném rychlostním modelu − nástroj poslední pomoci
23. 3. V. Plicka (MFF UK)
Inverze seismogramů na 1D rychlostní model (pracovní seminář)
30. 3. Velký pátek
 
6. 4. K. Máthis (MFF UK, Katedra fyziky materiálů)
Využití akustické emise ve fyzice materiálů
13. 4. EGU
 
20. 4.  
 
27. 4. J. Málek, J. Vackář (ÚSMH AV ČR) a J. Prokop Brokešová (MFF UK)
Seismické ohrožení Prahy
4. 5.  
 
11. 5.  
 
18. 5. H. Jakoubková, J. Horálek (GFÚ AV ČR)
Zemětřesné roje v západních Čechách a na jihozápadním Islandu a jejich porovnání
25. 5. M. Halló, F. Gallovič (MFF UK)
Bayesovská transdimenzionální parametrická skluzová inverze

Seminář začíná vždy v pátek v 14:00 v Troji.