SEISMICKÝ SEMINÁŘ
/ SEMINAR ON SEISMOLOGY

Seminář o aktuálních problémech v oblasti seismického výzkumu Země.

Zimní semestr / Winter term 2017/18

13. 10. F. Gallovič (MFF UK)
Hledání dynamického modelu zemětřesení Amatrice (Mw6,2) v Itálii z roku 2016
20. 10. J. Thun (GFÚ AV ČR)
Measuring deformation with seismometers − processing and applications
27. 10. Z. Jechumtálová a L. Eisner (Seismik s.r.o.)
Konzistence napětí, lokací a zdrojových mechanismů jevů vyvolaných hydraulickým štěpením
3. 11. P. Adamová a V. Vavryčuk (GFÚ AV ČR)
Inverze momentových tenzorů pomocí analýzy hlavních komponent seismogramů
10. 11. J. Zahradník (MFF UK)
Korejská jaderná exploze 3. září 2017
17. 11. státní svátek
 
24. 11. J. Šílený (GFÚ AV ČR)
Seismický mechanismus s odhadem směru šíření trhliny − šance pro identifikaci zlomu?
1. 12. P. Štěpančíková (ÚSMH AV ČR) a kol.
Prehistorická a historická zemětřesení v Českém masivu, jak je zachytil geologický záznam
8. 12. H. Sana (ÚSMH AV ČR)
Probabilistic and geotechnical approach to seismic hazard in the Kashmir basin, NW Himalaya
15. 12. J. Doubravová a J. Horálek (GFÚ AV ČR)
Detekce pomocí neuronových sítí − aplikace na západní Čechy a jihozápadní Island
5. 1. E. Zábranová (ÚSMH AV ČR)
Viklany v seismickém ohrožení
12. 1. H. Munzarová a J. Plomerová (GFÚ AV ČR)
Anizotropní tomografie svrchního pláště − syntetické testování nového kódu AniTomo a jeho aplikace na data ze severní Fenoskandie

Seminář začíná vždy v pátek v 14:00 v Troji.